Pada tahun 2012, Persatuan Pengguna Islam Malaysia telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan direktori syarikat Muslim dimana platform ini menyenaraikan syarikat peniaga Muslim yang menawarkan produk dan servis. Namun, usaha ini terpaksa dihentikan kerana kekangan dana dan kemahiran teknikal daripada pihak PPIM sendiri.

Setelah pelancaran kempen Sokong Produk Muslim di Menara Kuala Lumpur pada April 2019, kempen ini mula mendapat sambutan yang luar biasa dalam kalangan pengguna Islam seluruh Malaysia. PPIM merasakan perlu untuk memenuhi permintaan pengguna Islam untuk menyokong produk Muslim, dengan mencari jalan untuk melancarkan platform yang mesra pengguna Islam.

Kini, direktori syarikat Muslim ini dibangunkan semula atas platform hijrah.com.my daripada sumbangan awam melalui Tabung Perjuangan PPIM. Melalui kemudahan yang disediakan ini diharap dapat membantu perniagaan Muslim di seluruh Malaysia agar terus maju dan berkembang.
Dicetuskan oleh