SEPANG, SELANGOR

MENJUAL AYAM HIDUP DAN JUGA AYAM PROSES SECARA HALAL TOYIBAN.MENGEKALKAN KESEGARAN AYAM SERTA MENITIK BERATKAN INTEGRITI,JUJUR,KEBERSIHAN DALAM KENDALIAN AYAM..SEMUA PERKERJA KAMI ADA WARGA TEMPATAN ISLAM...
002979307-H